Informace z valné hromady klubu 2012

28.11.2012 14:12

 

Ahoj,

v přílohách níže jsou informace, které jsme diskutovali na sobotní Valné hromadě.

Dokumenty jsou uloženy taktéž v sekci Dokumenty

Zápis z Valné hromady

Hodnocení sezóny

Zpráva o hospodaření

Aktualizovaná pravidla hospodaření

Způsob zařazení do výkonnostních tříd

Přehled členů dle výkonno stních skupin 2013

—————

Zpět