Pozvánka na Valnou hromadu oddílu orientačních sportů A-team NOVO Bruntál

20.12.2011 08:52

 

P O Z V Á N K A

na Valnou hromadu oddílu orientačních sportů A-team NOVO Bruntál

 

Datum konání:       21. 1. 2012

Čas:                        18:30

Místo konání:         Bruntál, restaurace U Kata

 

Program:  

  • Zahájení
  • Volba komisí
  • Zhodnocení  sezóny 2011
  • Zpráva o hospodaření 2011
  • Volba výkonného výboru oddílu
  • Návrh změny stanov oddílu
  • Návrh organizace a financování oddílu
  • Pořádání závodů MTBO 2013
  • Různé (dresy, soustředění, atd.)

 

 

Výbor oddílu

—————

Zpět