Ve sloupci "náklady" jsou započítány již předběžné náklady na startovné na přihlášené závody.

Své pohledávky a předplatby na sezónu uhraďte na účet číslo: 2300243126/2010.

Jako variabilní symbol uvádějte své registrační číslo bez zkratky oddílu.

Pokud bude někdo v mínusu, nebude bohužel přihlašovaný na další závody!!!!!!